59. Konkurs Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu:

  • zasady udziału SSM w Konkursie,
  • regulamin Konkursu,
  • kryteria oceny schronisk,
  • zgłoszenie udziału,
  • sprawozdanie.