Kursy na uprawnienia wychowawców, kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży oraz kierowników wycieczek szkolnych - praca na kolonii lub obozie

ODDZIAŁ PTSM W KROŚNIE ORGANIZUJE:
1) kurs na wychowawców wypoczynku dla dzieci i młodzieży
2) kurs na kierowników wypoczynku
3) kurs na kierowników wycieczek szkolnych