58. Konkurs Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych

58_Konkurs_WSM

Szczegółowe informacje dotyczace Konkursu:

  • zasady udziału w Konkursie,
  • regulamin Konkursu,
  • kryteria oceny SM w Konkursie,
  • zgłoszenie udziału w Konkursie,
  • sprawozdanie.