Jak założyć szkolne koło?

Podstawą do organizowania Szkolnych Kół Krajoznawczo - Turystycznych PTSM lub Szkolnych Kół PTSM jest ustawa o systemie oświaty. Opiekunem Koła powinien zostać nauczyciel danej placówki oświatowo - wychowawczej.
Szkolne Koła PTSM mogą powstawać we wszystkich placówkach oświatowo - wychowawczych.
Koło powinno liczyć przynajmniej 10 członków i być zarejestrowane we właściwym Oddziale PTSM.

Szczegóły dotyczące pracy koła w załączonych poniżej dokumentach ( załaczniki na dole strony)

  • KARTA REJESTRACYJNA SZKOLNEGO KOŁA PTSM
  • karta informacyjna o SK PTSM

Zasady rozprowadzania przez SK PTSM znaczków i legitymacji:

  • uchwała ZO PTSM
  • rozliczenie ilościowe znaczków
  • druk sprawozdania finansowego
  • wykaz sprzedaży Junior
  • wykaz sprzedaży Senior
  • pismo o przekazanie do rozprowadzania przez Koło PTSM znaczków i legitymacji