Legitymacje PTSM

Członkiem Szkolnego Koła PTSM może zostać każdu uczeń (uczennica) danej szkoły wykazujący zainteresowanie turystyką i krajoznawstwem zapoznany z celami PTSM. członkami SK PTSM mogą być także nauczyciele oraz rodzice uczniów nadej szkoły. Wystarczy tylko wypełnić deklarację członkowską i opłacić składkę.

Legitymacja PTSM krajowa i międzynarodowa poświadcza członkowstwo w Towarzystwie i uprawnia jej posiadacza do otrzymywania tanich noclegów w schroniskach młodzieżowych. Może ją otrzymać każdy turysta, bez ograniczeń wiekowych, respektujący statut Towarzystwa i regulamin schronisk młodzieżowych.

Legitymacja krajowa PTSM jest ważna cały rok kalendarzowy. Co roku legitymacją można prolongować wykupując znaczek członkowski. Umożliwia korzystanie z tanich noclegów ze zniżką do 20% w ponad 250 schroniskach młodzieżowych w całej Polsce.

Legitymacja międzynarodowa PTSM jest ważna przez rok od daty jej wystawienia. Umożliwia korzystanie z tanich noclegów w zagranicznych schroniskach młodzieżowych całego świata (młodzież do 26 roku życia korzysta dodatkowo z wielu innych zniżek i rabatów), a także do 20% w polskich schroniskach młodzieżowych

Wysokości opłat członkowskich w PTSM:

LEGITYMACJA KRAJOWA PTSM

1. Dla Juniorów
a) młodzież szkolna oraz opiekunowie SK PTSM
-   wpisowe 9 zł
-   składka roczna 7 zł
b) młodzież akademicka do 26 lat
-   wpisowe 14 zł
-   składka roczna 12 zł

2. Dla Seniorów
a) nauczyciele czynni i emerytowani
- wpisowe 12 zł
- składka roczna 10 zł
b) inne osoby
-   wpisowe 18 zł
-   składka roczna 17 zł

MIĘDZYNARODOWA LEGITYMACJA PTSM

1. Dla Juniorów  25 zł
2. Dla Seniorów  45 zł

Deklaracje na leg. kartonową krajową lub leg. plastikową międzynarodową oraz szczegółowe informacje dotyczące przywilejów z posiadania w/w legitymacji znajdziesz w załączonych poniżej plikach: