LIII Ogólnopolski Konkurs Współzawodnictwa Szkolnych Schronisk Młodzieżowych na szczeblu Oddziału PTSM w Krośnie

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu:
-  Informacja o Konkursie na szczeblu O/PTSM Krosno  
-  Regulamin Konkursu  
-  Zgłoszenie do Konkursu  
-  Kryteria oceny SSM w Konkursie  
-  Sprawozdanie SSM z działalności  
-  Karta informacyjna o SSM