O PTSM

Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych jest organizacją społeczną nie prowadzącą działalności gospodarczej. Nasza działalność związana jest z realizacją zadań statutowych w obszarze turystyki młodzieży szkolnej, kontynuującą 87 letnie tradycje ruchu schronisk młodzieżowych w Polsce. Utrzymujemy się głównie ze składek członkowskich, otrzymywanych dotacji na zadania statutowe oraz realizacji zadań zleconych przez jednostki administracji państwowej i samorządowej.