XI Wojewódzki Rajd "Po Bezdrożach"

Szczegóły dotyczące Rajdu:
 
- regulamin Rajdu,
- karta zgłoszenia.