XII Rajd "Sladami Jana Pawła II po Ziemi Krośnieńskiej"

Szczegóły dotyczące Rajdu:
 
- informacja prasowa,
- regulamin Rajdu,
- karta zgłoszenia