XLI Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno Krajoznawczy PTTK - eliminacje wojewódzkie - Lesko, 16 - 18 maja 2013 r.