XLII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno Krajoznawczy PTTK - eliminacje wojewódzkie - Lesko, 15 - 17 maja 2014 r.

Szczegółowe informacje dotyczące Turnieju:
-/ Informacja prasowa z przebiegu eliminacji wojewódzkich XLII OMTTK
-/ Wyniki końcowe eliminacji wojewódzkich XLII OMTTK  [zdjęcia]
-/ Wyniki testu wiedzy z zakresu zagadnień krajoznawczych, turystycznych, topograficzcznych z zakresu przepisów ruchu drogowego i związane z wiedzą o udzielaniu pierwszej pomocy
-/ Protokół konkurencji "Mapowe symulacje"
-/ Protokół "Ocena odznak i uprawnień PTTK"
-/ Wykaz drużyn zakwalifikowanych do eliminacji wojewódzkich XLII OMTTK
-/ Pismo przewodnie - program
-/ Regulamin OMTTK PTTK
-/ Regulamin eliminacji wojewódzkich XLII OMTTK PTTK
- Karta zgłoszenia Turnieju