XX Rajd "Śladami Janka Wędrowniczka"

Szczegóły dotyczące Rajdu:
 
- regulamin Rajdu,
- karta zgłoszenia