XX Wojewódzki Rajd Szkół Ponadgimnazjalnych

Szczegółowe informacje dotyczące Rajdu:
 
- regulamin Rajdu,
- karta zgłoszenia.