XXI Wojewódzki Rajd Szkół Ponadgimnazjalnych

Szczegóły dotyczące Rajdu:
 
- regulamin Rajdu
- karta zgłoszenia