XXIV Turniej "O Bieszczadach wiem prawie wszystko" w kategorii szkół podstawowych

Szczegółowe informacje dotyczące Turnieju:
- sprawozdanie z przebiegu Turnieju,
- regulamin Turnieju,
- karta zgłoszenia,
- regulamin Ino Tour de Bieszczady

Czarna, 1 - 2 marca 2013 r.
zdjęcia ...