XXV Wojewódzki Konkurs "O Bieszczadach wiem prawie wszystko" w kategorii szkół podstawowych

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu:
- informacja z przebiegu Rajdu - [zdjęcia]
- regulamin Konkursu,
- karta zgłoszenia,
 
Czarna, 14 - 15 lutego 2014 r.