XXXI Rajd Sladami Historii i Legend

Szczegółowe informacje dotyczące Rajdu:
 
- regulamin Rajdu,
- karta zgłoszenia