XXXVIII Wojewódzki Zlot Młodzieży PTSM w Bieszczadach

Szczegółowe informacje dotyczące Zlotu PTSM:
- informacja prasowa [zdjęcia]

- regulamin Zlotu,
- karta zgłoszenia,
- Kanon krajoznawczy woj. podkarpackiego.