Informacje

Kampania Sprawozdawczo Wyborcza w ogniwach PTSM - materiały
 
- Sprawozdanie z działalności Oddziału PTSM w Krośnie w latach 2011 - 2015

Roczny plan pracy Koła

powinien objąć cztery okresy: jesienny, zimowy, wiosenny i letni.

OKRES JESIENNY

Podstawą do organizowania Szkolnych Kół Krajoznawczo - Turystycznych PTSM lub Szkolnych Kół PTSM jest ustawa o systemie oświaty. Opiekunem Koła powinien zostać nauczyciel danej placówki oświatowo - wychowawczej.
Szkolne Koła PTSM mogą powstawać we wszystkich placówkach oświatowo - wychowawczych.
Koło powinno liczyć przynajmniej 10 członków i być zarejestrowane we właściwym Oddziale PTSM.

Szczegóły dotyczące pracy koła w załączonych poniżej dokumentach ( załaczniki na dole strony)

  • KARTA REJESTRACYJNA SZKOLNEGO KOŁA PTSM
  • karta informacyjna o SK PTSM

Zasady rozprowadzania przez SK PTSM znaczków i legitymacji:

Legitymacje PTSM

Członkiem Szkolnego Koła PTSM może zostać każdu uczeń (uczennica) danej szkoły wykazujący zainteresowanie turystyką i krajoznawstwem zapoznany z celami PTSM. członkami SK PTSM mogą być także nauczyciele oraz rodzice uczniów nadej szkoły. Wystarczy tylko wypełnić deklarację członkowską i opłacić składkę.

Oddziały regionalne PTSM

Oddział PTSM w Lubaniu
www.ptsmluban.vipserv.org
59-800 Lubań ul. Armii Krajowej 9     
e-mail: ptsm@man.poznan.pl


Oddział PTSM Małopolski
www.ptsmkrakow1.republika.pl
30-060 Kraków, ul. Oleandry 4     
e-mail: ptsmkrakow@op.pl

Kontakt

Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych

Oddział PTSM w Krośnie,

ul. Bieszczadzka 1 (pok.113),

38-400 Krosno

tel. 609 472 495, tel./fax 13 43 236 98

e-mail: zoptsmkrosno@poczta.onet.pl

Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych jest organizacją społeczną nie prowadzącą działalności gospodarczej. Nasza działalność związana jest z realizacją zadań statutowych w obszarze turystyki młodzieży szkolnej, kontynuującą 87 letnie tradycje ruchu schronisk młodzieżowych w Polsce. Utrzymujemy się głównie ze składek członkowskich, otrzymywanych dotacji na zadania statutowe oraz realizacji zadań zleconych przez jednostki administracji państwowej i samorządowej.

O oddziale

Oddział PTSM w Krośnie prowadzi działalność od 1975 roku. Zebranie organizacyjne Oddziału odbyło się 21 września 1975 r. w Krośnie z inicjatywy Zarządu Głównego PTSM oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania w Krośnie. W latach 1975 – 1998 Oddział był placówką wojewódzką na terenie byłego woj. krośnieńskiego. W związku z kolejną reformą administracyjną kraju i powstaniem województwa podkarpackiego, Zarząd  Oddziału Wojewódzkiego PTSM, dnia 26.02.1999 r. podjął uchwałę o przekształceniu Oddziału Wojewódzkiego w Oddział PTSM w Krośnie.

Kalendarium

 

 

DATA

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA w HISTORII ODDZIAŁU PTSM

 w KROŚNIE

21.09.1975 r.

Subskrybuj RSS - Informacje