Kursy na uprawnienia wychowawców, kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży oraz kierowników wycieczek szkolnych - praca na kolonii lub obozie

ZARZĄD ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA SCHRONISK MŁODZIEŻOWYCH W KROŚNIE

ORGANIZUJE:
1) kurs na wychowawców wypoczynku dla dzieci i młodzieży
2) kurs na kierowników wypoczynku
3) kurs na kierowników wycieczek szkolnych

 

XXVI Wojewódzki Konkurs "O Bieszczadach wiem prawie wszystko" w kategorii szkół podstawowych

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu:
- regulamin Konkursu,
- karta zgłoszenia,
 
Czarna, 27 - 28 lutego 2015 r.

XVI Wojewódzki Rajd Śladami Historii i Legend

Szczegółowe informacje dotyczące Rajdu:
- regulamin Rajdu,
- karta zgłoszenia.

XVIII Wojewódzki Jesienny Rajd Szkół Ponadgimnazjalnych

Organizatorzy:
• PTSM Zarząd Oddziału w Krośnie
• Szkolne Koła PTSM przy ZS Budowlanych i ZS Ekonomicznych w Brzozowie
przy współudziale finansowym;
- projektu „Alpy Karpatom”
- Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
- [zdjęcia]
 

XXXVII Wojewódzki Zlot Młodzieży PTSM w Bieszczadach

Organizatorzy:
• PTSM Zarząd Oddziału w Krośnie
pod patronatem Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,
• Szkolne SM w Lesku
przy współudziale finansowym;
- projektu „Alpy Karpatom”
- Gminy Krosno
- zdjęcia

XVIII Wojewódzka Giełda Piosenki Turystycznej

Szczegółowe informacje dotyczące Giełdy:
- regulamin Giełdy,
- karta zgłoszenia.
- Informacja z imprezy

IX Rajd Śladami Św. Jana Pawła II po Ziemi Krośnieńskiej

Szczegółowe informacje dotyczące Rajdu:
- regulamin Rajdu,
- karta zgłoszenia,
- Informacja z imprezy - [zdjęcia]

X Wiosenny Rajd Szkół Ponadgimnazjalnych

Szczegółowe informacje dotyczące Rajdu:
- regulamin Rajdu,
- karta zgłoszenia.

XVII Rajd "Śladami Janka Wędrowniczka"

Szczegółowe informacje dotyczące Rajdu:
- regulamin Rajdu,
- karta zgłoszenia.
 

VII Wojewódzki Rajd "Po Bezdrożach"

Szczegółowe informacje dotyczące Rajdu:
- relacja z Rajdu - [zdjęcia]
- regulamin Rajdu,
- karta zgłoszenia.

 

Strony

Subscribe to PTSM Zarząd Oddziału w Krośnie RSS