XLII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno Krajoznawczy PTTK - eliminacje wojewódzkie - Lesko, 15 - 17 maja 2014 r.

Szczegółowe informacje dotyczące Turnieju:
-/ Informacja prasowa z przebiegu eliminacji wojewódzkich XLII OMTTK
-/ Wyniki końcowe eliminacji wojewódzkich XLII OMTTK  [zdjęcia]
-/ Wyniki testu wiedzy z zakresu zagadnień krajoznawczych, turystycznych, topograficzcznych z zakresu przepisów ruchu drogowego i związane z wiedzą o udzielaniu pierwszej pomocy
-/ Protokół konkurencji "Mapowe symulacje"
-/ Protokół "Ocena odznak i uprawnień PTTK"

Kursy na uprawnienia wychowawców, kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży oraz kierowników wycieczek szkolnych - praca na kolonii lub obozie

Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa
Schronisk Młodzieżowych w Krośnie

organizuje kursy:

X Wiosenny Rajd Szkół Ponadgimnazjalnych

Szczegółowe informacje dotyczące Rajdu:
- regulamin Rajdu,
- karta zgłoszenia.

XVII Rajd "Śladami Janka Wędrowniczka"

Szczegółowe informacje dotyczące Rajdu:
- regulamin Rajdu,
- karta zgłoszenia.
 

VII Wojewódzki Rajd "Po Bezdrożach"

Szczegółowe informacje dotyczące Rajdu:
- relacja z Rajdu - [zdjęcia]
- regulamin Rajdu,
- karta zgłoszenia.

 

54 Ogólnopolski Konkurs Współzawodnictwa Szkolnych Schronisk Młodzieżowych na szczeblu Oddziału PTSM w Krośnie

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu:
-  Informacja o Konkursie na szczeblu O/PTSM Krosno 
-  Regulamin Konkursu 
-  Zgłoszenie do Konkursu 
-  Kryteria oceny SSM w Konkursie 
-  Sprawozdanie SSM z działalności 
-  Karta informacyjna o SSM 

XVII Wojewódzki Rajd Szkolnych Kół PTSM "MIĘDZY ZDROJE"

Szczegółowe informacje dotyczące Rajdu:
- regulamin Rajdu,
- karta zgłoszenia.

Iwonicz Zdrój, 08 - 09 maja 2014 r.

XVIII Wojewódzka Giełda Piosenki Turystycznej - LESKO 2014

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu:
- regulamin Giełdy,
- karta zgłoszenia,

Lesko, 21 marca 2014 r.

XXV Wojewódzki Konkurs "O Bieszczadach wiem prawie wszystko" w kategorii szkół podstawowych

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu:
- informacja z przebiegu Rajdu - [zdjęcia]
- regulamin Konkursu,
- karta zgłoszenia,
 
Czarna, 14 - 15 lutego 2014 r.

 

XXV Wojewódzki Rajd Śladami Historii i Legend

Szczegółowe informacje dotyczące Rajdu:
- regulamin Rajdu,
- karta zgłoszenia

27  wrzesień 2013 r.

Strony

Subscribe to PTSM Zarząd Oddziału w Krośnie RSS