Szczegółowe informacje dotyczące Rajdu:
 
- regulamin Rajdu
- karta zgłoszenia

Kampania Sprawozdawczo Wyborcza w ogniwach PTSM - materiały
 
- Sprawozdanie z działalności Oddziału PTSM w Krośnie w latach 2011 - 2015

Szczegółowe informacje dotyczące Zlotu
 
- informacja prasowa [zdjęcia]
- protokoły z konkursów
- regulamin Zlotu,
- karta zgłoszenia

Szczegółowe informacje dotyczące Giełdy:
 
- regulamin Giełdy,
- karta zgłoszenia

Szczegółowe informacje dotyczące Rajdu:
 
- regulamin Rajdu,
- karta zgłoszenia.

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu:

- Informacja o Konkursie na szczeblu O/PTSM Krosno
- Regulamin Konkursu
- Zgłoszenie do Konkursu
- Kryteria oceny SSM w Konkursie
- Sprawozdanie SSM z działalności
- Karta informacyjna o SSM

Szczegółowe informacje dotyczące Rajdu:
 
- informacja prasowa - [zdjęcia]
- regulamin Rajdu,
- karta zgłoszenia

Szczegółowe informacje dotyczące Rajdu:
 
- regulamin Rajdu,
- karta zgłoszenia

Szczegółowe informacje dotyczące Rajdu
 
- zdjęcia z Rajdu,
- regulamin Rajdu,
- karta zgłoszenia

Szczegółowe informacje dotyczące Rajdu:
 
- regulamin Rajdu
- karta zgłoszenia

Strony

Subskrybuj PTSM Zarząd Oddziału w Krośnie RSS