Legitymacje PTSM

Członkiem Szkolnego Koła PTSM może zostać każdu uczeń (uczennica) danej szkoły wykazujący zainteresowanie turystyką i krajoznawstwem zapoznany z celami PTSM. członkami SK PTSM mogą być także nauczyciele oraz rodzice uczniów nadej szkoły. Wystarczy tylko wypełnić deklarację członkowską i opłacić składkę.

Legitymacja PTSM krajowa i międzynarodowa poświadcza członkowstwo w Towarzystwie i uprawnia jej posiadacza do otrzymywania tanich noclegów w schroniskach młodzieżowych. Może ją otrzymać każdy turysta, bez ograniczeń wiekowych, respektujący statut Towarzystwa i regulamin schronisk młodzieżowych.

Legitymacja krajowa PTSM jest ważna cały rok kalendarzowy. Co roku legitymacją można prolongować wykupując znaczek członkowski. Umożliwia korzystanie z tanich noclegów ze zniżką do 20% w ponad 250 schroniskach młodzieżowych w całej Polsce.

Legitymacja międzynarodowa PTSM jest ważna przez rok od daty jej wystawienia. Umożliwia korzystanie z tanich noclegów w zagranicznych schroniskach młodzieżowych całego świata (młodzież do 26 roku życia korzysta dodatkowo z wielu innych zniżek i rabatów), a także do 20% w polskich schroniskach młodzieżowych

Wysokości opłat członkowskich w PTSM:

LEGITYMACJA KRAJOWA PTSM

1. Dla Juniorów
a) młodzież szkolna oraz opiekunowie SK PTSM
-   wpisowe 9 zł
-   składka roczna 7 zł
b) młodzież akademicka do 26 lat
-   wpisowe 14 zł
-   składka roczna 12 zł

2. Dla Seniorów
a) nauczyciele czynni i emerytowani
- wpisowe 12 zł
- składka roczna 10 zł
b) inne osoby
-   wpisowe 18 zł
-   składka roczna 17 zł

MIĘDZYNARODOWA LEGITYMACJA PTSM

1. Dla Juniorów  25 zł
2. Dla Seniorów  45 zł

Aplikacje na leg. plastikową oraz deklaracje na leg. kartonową i szczegółowe informacje znajdziesz w załączonych poniżej plikach