XIX Wojewódzka Giełda Piosenki Turystycznej

Szczegółowe informacje dotyczące Giełdy:

- pismo przewodnie,
- regulamin Giełdy,
- karta zgłoszenia.