XX Wojewódzka Giełda Piosenki Turystycznej

Szczegółowe informacje dotyczące Giełdy:
 
- regulamin Giełdy,
- karta zgłoszenia