XXV Wojewódzki Rajd Śladami Historii i Legend

Szczegółowe informacje dotyczące Rajdu:
- regulamin Rajdu,
- karta zgłoszenia

27  wrzesień 2013 r.